Pytania testowe ECDL Moduł 1 test 02

(autor: Daniel Szostek)
POWODZONKA!

  
Test jest przeznaczony do nauki z zakresu 1 modułu ECDL. Można udzielać wielokrotnie odpowiedzi aż do trafienia właściwej.
Nie należy porównywać sposobu rozwiązywania z właściwym testem na egzaminie ECDL