Historia i współczesność TWP

Towarzystwo Wiedzy Powszechnej zostało powołane na podstawie Rozporządzenia Rady Ministrów RP z dnia 5 maja 1950 r. i było z jedną z najważniejszych form oświaty dla dorosłych. Realizowało ono cele statutowe poprzez upowszechnianie osiągnięć nauki, techniki, sztuki, krzewienie wiedzy, szerzenie oświaty i kultury. Zarząd Powiatowy TWP w Siedlcach został powołany w 1954 r. i był jednym z pierwszych zarządów w Polsce.

W roku 1974, w wyniku reformy terytorialnej kraju na teranie Polski powstało 49 województw. Siedlce awansowały do rangi miasta wojewódzkie, a Zarząd Powiatowy TWP przekształcono na Zarząd Wojewódzki. W dniu 16 lutego 1996 r. na wniosek działaczy tewupowskich z Siedlec Zarząd Główny TWP podjął Uchwałę, na mocy której powołał z dniem 1 marca 1996 r. Oddział Regionalny w Siedlcach.

Towarzystwo otrzymało decyzją Sądu osobowość prawną. Obecnie jest zarejestrowane w Krajowym Rejestrze Sądowym i w Rejestrze Instytucji Szkoleniowych Wojewódzkiego Urzędu Pracy w Warszawie.

Dorośli uczniowie kształcą się pod opieką wykwalifikowanej i kompetentnej kadry pedagogicznej. TWP zatrudnia średnio od 165 do 230 nauczycieli o najwyższych kwalifikacjach, z dużym doświadczeniem zawodowym, zwłaszcza w pracy z ludźmi dorosłymi. Za swoją wytężoną pracę 166 spośród nich zostało wyróżnionych przez Ministra Edukacji Narodowej, na wniosek TWP w Siedlcach, Medalami Komisji Edukacji Narodowej. Ponadto w trakcie różnych uroczystości nasi nauczyciele, działacze i sympatycy byli uhonorowani odznaczeniami m.in. Złotą i Srebrną Odznaką „Popularyzator Wiedzy TWP", Medalami im. Naszych Bohaterów Narodowych, pucharami, statuetkami „Za zasługi na rzecz pracy dla dorosłych”, listami gratulacyjnymi i albumami.

budynek twpTowarzystwo zapewnia swoim nauczycielom możliwość podwyższenia kwalifikacji. Z myślą o nich powołało Centrum Doskonalenia Nauczycieli TWP, w ramach którego prowadzone są kursy kwalifikacyjne. Znaczącą rolę w procesie dydaktycznym stanowią pomoce, które są opracowane przez wykładowców, drukowane i w formie skryptów przekazywane słuchaczom. Pomagają one w samodzielnej nauce, systematyzują nabytą już wiedzę i pozwalają na szybkie jej powtórzenie.

Nasze Towarzystwo jest jedynym stowarzyszeniem w Polsce, które prowadzi kursy kwalifikacyjne dla pielęgniarek i położnych.

Towarzystwo zapewnia komfortowe warunki nauki. Posiada własną dobrze wyposażoną bazę lokalową: 9 sal lekcyjnych, 3 pracownie komputerowe, pokoje nauczycielskie, bibliotekę z ponad 2230 woluminami i filmami edukacyjnymi, szatnię, 3 zaplecza sanitarne, 3 pomieszczenia biurowe. Ponadto w trakcie zajęć wykorzystywane są środki audiowizualne i multimedialne, które są własnością Towarzystwa. Słuchaczom oferowana jest gratisowo woda mineralna, kawa i herbata.

Dane teleadresowe

Sokołowska 37
08-110 Siedlce

sekretariat czynny
pn-pt 8:00 - 16:00
so-nd 7:30 - 13:30

w czasie trwania nauczania zdalnego sekretariat w weekendy jest nieczynny kontakt tel. 515 297 899


biuro@twp.siedlce.pl


tel.: 25 644 76 90
fax: 25 644 04 94
kom. 515 297 899

rodo

Partnerzy

swpw plock basic logoeseco-logo

 


Copyright © 2014. All Rights Reserved.