Kursy dla pielęgniarek i położnych

KURSY KWALIFIKACYJNE

 • okres realizacji 4 - 6 miesięcy.

Warunkiem zakwalifikowania na kurs kwalifikacyjny jest spełnienie przez pielęgniarkę i położną wymogów zawartych w Ustawie o Zawodach Pielęgniarki i Położnej oraz legitymowanie się zaświadczeniami o ukończeniu kursów specjalistycznych, które są warunkiem uczestnictwa w niektórych kursach kwalifikacyjnych.

WYMAGANE DOKUMENTY:
 1. Zapisy na szkolenia OBOWIĄZKOWO w SMK. Zapisy na szkolenia pielęgniarek i położnych w SMK instrukcja 
 2. Kserokopię prawa wykonywania zawodu.
 3. Kserokopia zaświadczenia o ukończeniu kursów specjalistycznych wymaganych do kwalifikacji na poszczególne kursy kwalifikacyjne zgodnie z ich programem (do wglądu na stronie Centrum Kształcenia Podyplomowego Pielęgniarek i Położnych w Warszawie (www.ckppip.edu.pl))
 4. Zapisy na szkolenia OBOWIĄZKOWO w SMK. Zapisy na szkolenia pielęgniarek i położnych w SMK instrukcja 

 

KURSY KWALIFIKACYJNE   

DZIEDZINA KSZTAŁCENIADATA ROZPOCZĘCIADATA ZAKOŃCZENIA
Kurs kwalifikacyjny w dziedzinie pielęgniarstwa opieki długoterminowej dla pielęgniarek 14.05.2019 14.10.2019
Kurs kwalifikacyjny w dziedzinie pielęgniarstwa rodzinnego dla położnych 21.08.2019 18.12.2019
Kurs kwalifikacyjny w dziedzinie pielęgniarstwa rodzinnego dla pielęgniarek 21.08.2019 18.12.2019
Pielęgniarstwo anestezjologiczne i intensywnej opieki dla pielęgniarek 21.08.2019 18.12.2019
Pielęgniarstwo anestezjologiczne i intensywnej opieki w położnictwie i ginekologii (dla położnych) 15.04.2019 12.09.2019
Kurs kwalifikacyjny w dziedzinie pielęgniarstwa środowiska nauczania i wychowania dla pielęgniarek 21.08.2019 18.12.2019
Kurs kwalifikacyjny w dziedzinie pielęgniarstwa operacyjnego dla położnych 12.08.2019 17.12.2019
Kurs kwalifikacyjny w dziedzinie pielęgniarstwa operacyjnego dla pielęgniarek 06.05.2019 07.10.2019
Kurs kwalifikacyjny w dziedzinie pielęgniarstwa psychiatrycznego dla pielęgniarek 10.05.2019 30.09.2019
Kurs kwalifikacyjny dla pielęgniarek w dziedzinie ochrony zdrowia pracujących 01.10.2019 10.02.2020

Towarzystwo Wiedzy Powszechnej realizuje kursy wymienione w WYKAZIE KURSÓW pod warunkiem zebrania grupy uczestników - około 25 osób,

Do kwalifikacji prosimy o składanie następujących dokumentów:

 • formularz zgłoszenia pobierz PDF,
 • kserokopia prawa wykonywania zawodu,
 • kserokopia zaświadczenia o ukończeniu kursów specjalistycznych wymaganych do kwalifikacji na poszczególne kursy kwalifikacyjne zgodnie z ich programem (do wglądu na stronie Centrum Kształcenia Podyplomowego Pielęgniarek i Położnych w Warszawie (www.ckppip.edu.pl)).


Prosimy również o zgłaszanie ewentualnej rezygnacji z uczestnictwa w kursie.

KURSY SPECJALISTYCZNE

 • okres realizacji nie krótszy niż 2 miesiące i nie dłuższy niż 3 miesiące
WARUNKI UCZESTNICTWA W KURSIE SPECJALISTYCZNYM:
 1. Zapisy na szkolenia OBOWIĄZKOWO w SMK. Zapisy na szkolenia pielęgniarek i położnych w SMK instrukcja 
 2. Kserokopię prawa wykonywania zawodu należy dołączyć w chwili rozpoczęcia realizacji zajęć.
 3. Uczestnikiem kursu specjalistycznego może być pielęgniarka, położna będąca w trakcie przeszkolenia po przerwie w wykonywaniu zawodu pielęgniarki, położnej. 
 4. Zapisy na szkolenia OBOWIĄZKOWO w SMK. Zapisy na szkolenia pielęgniarek i położnych w SMK instrukcja 

 

KURSY SPECJALISTYCZNEDATA ROZPOCZĘCIADATA ZAKOŃCZENIA
Wykonanie i interpretacja zapisu elektrokardiograficznego u dorosłych dla pielęgniarek i położnych 29.08.2019 04.11.2019
Leczenie ran dla położnych 27.08.2019 18.11.2019
Leczenie ran dla pielęgniarek 27.08.2019 18.11.2019
Pielęgnowanie pacjenta dorosłego wentylowanego mechanicznie  dla pielęgniarek 14.05.2019 05.07.2019
Edukacja i wsparcie kobiety w okresie laktacji dla dla położnych 06.05.2019 08.07.2019
Żywienie dojelitowe i pozajelitowe dla pielęgniarek 11.09.2019 28.11.2019
Monitorowanie dobrostanu płodu w czasie ciąży i podczas porodu 15.05.2019 05.07.2019
Szczepienia ochronne dla pielęgniarek 06.05.2019 08.07.2019
Szczepienia ochronne dla położnych 06.05.2019 08.07.2019
Wywiad i badanie fizykalne dla pielęgniarek i położnych 06.05.2019 04.07.2019
Endoskopia dla pielęgniarek 06.05.2019 01.07.2019
Resuscytacja krążeniowo-oddechowa dla pielęgniarek i położnych 02.09.2019 04.11.2019
Resuscytacja oddechowo-krążeniowa noworodka dla pielęgniarek i położnych 20.05.2019 27.06.2019
Ordynowanie leków i wypisywanie recept - część I  dla pielęgniarek i położnych 01.06.2019 29.08.2019
Ordynowanie leków i wypisywanie recept - część II  dla pielęgniarek i położnych 01.06.2019 29.08.2019
Wykonanie badania spirometrycznego dla pielęgniarek 03.09.2019 18.11.2019
Komunikowanie interpersonalne w pielęgniarstwiedla pielęgniarek i położnych 01.10.2019 03.12.2019
Opieka nad pacjentem ze stomią jelitową dla pielęgniarek 25.08.2019 14.11.2019
Opieka nad Pacjentem z Przewlekłą Obturacyjną Chorobą Płuc (POChP) 02.09.2019 05.11.2019
Terapia bólu ostrego u dorosłych dla pielęgniarek i położnych 30.09.2019 09.12.2019
Edukator w cukrzycy dla pielęgniarek i położnych 03.09.2019 26.11.2019
Pediatryczna domowa opieka paliatywna dla pielęniarek 14.05.2019 15.07.2019

Towarzystwo Wiedzy Powszechnej realizuje kursy wymienione w WYKAZIE KURSÓW pod warunkiem zebrania grupy uczestników - około 25 osób,

Do kwalifikacji prosimy o składanie następujących dokumentów:

 • formularz zgłoszenia pobierz PDF,
 • kserokopia prawa wykonywania zawodu.

Prosimy również o zgłaszanie ewentualnej rezygnacji z uczestnictwa w kursie. 

 

Zapisy na szkolenia OBOWIĄZKOWO w SMKZapisy na szkolenia pielęgniarek i położnych w SMK instrukcja 

Informacji w sprawach  szkoleń udzielają:

mgr Elżbieta Jastrzębska
tel. Kom. 603 757 221
mgr piel. Hanna Sposób
tel. kom.: 692 496 623

 

 

Ważne informacje

Dane teleadresowe

Sokołowska 37
08-110 Siedlce

sekretariat czynny
pn-pt 8:00 - 16:00
so-nd 7:30 - 13:30


biuro@twp.siedlce.pl


tel.: 25 644 76 90
fax: 25 644 04 94
kom. 515 297 899

rodo

Partnerzy

swpw plock basic logoeseco-logo

 


Copyright © 2014. All Rights Reserved.