Kursy komputerowe

W naszej ofercie znajdują się szkolenia od podstaw po specjalistyczne.

Posiadamy dobrze wyposażone pracownie komputerowe spełniające m.in. warunki Certyfikacji laboratoriów ECDL.

Nasi wykładowcy mają wysokie kwalifikacje i duże doświadczenie w prowadzeniu szkoleń.

Podstawy obsługi komputera - 40 godz.

Szkolenie dla początkujących lub tych, którzy z komputerem nie mają większego doświadczenia. W programie szkolenia znajduje się:

 •  Podstawowe nazewnictwo używane w technologii komputerowej
 •  Praca w systemie Windows
 •  Zarządzanie folderami i plikami
 •  Podstawy edycji tekstu w programie Word
 •  Podstawy arkusza kalkulacyjnego Excel
 •  Wyszukiwanie informacji w sieci Internet
 •  Podstawy poczty elektronicznej

Ms Word – podstawowy - 25 godz.

Szkolenie przeznaczone jest dla osób, które w stopniu podstawowym poruszają się w systemie Windows i chciałyby poznać lub uporządkować w stopniu podstawowym wiedzę z zakresu obsługi i wykorzystania programu Ms Word. Szkolenie to obejmuje zakres wiedzy wymagany na egzaminie ECDL z modułu Przetwarzanie tekstów.

Ms Excel – podstawowy - 25 godz.

Szkolenie przeznaczone jest dla osób, które w stopniu podstawowym poruszają się w systemie Windows i chciałyby poznać lub uporządkować w stopniu podstawowym wiedzę z zakresu obsługi i wykorzystania programu Ms Excel. Szkolenie to wprowadza do tworzenia prostych kalkulacji, przygotowywania wykresów oraz drukowania zestawień. Jest tak przygotowane, aby praca na zajęciach odbywała się na praktycznych przykładach, które potem można zastosować na różnych stanowiskach pracy. Szkolenie to przygotowuje również do egzaminu ECDL z zakresu Arkusze kalkulacyjne.

Ms Word – zaawansowany - 20 godz.

Szkolenie obejmuje zakres wiedzy wykorzystywany przy pisaniu dłuższych pracy – korzystanie z konspektów, styli, automatyzacji pracy przy tworzeniu spisów. W szkoleniu również m.in poznajemy edytor równań, zaawansowaną korespondencję seryjną, tworzenie i korzystanie z szablonów oraz budowanie formularzy oraz ochronę dokumentów.

Ms Excel – zaawansowany - 25 godz.

Szkolenie to kierowane jest do osób, które chcą w znacznym stopniu rozszerzyć swoją wiedzę z zakresu wykorzystania arkusza kalkulacyjnego. W szczególności porusza tematy z zakresu: analizy z Menadżera scenariuszy i tablic, szukania optymalnych rozwiązań za pomocą SOLVER, mechanizmów baz danych, konstruowania tabel trójwymiarowych, budowania formuł z zaawansowanymi funkcjami, wykorzystania tabel przestawnych, tworzenia zaawansowanych wykresów, automatyzacji pracy za pomocą makr.

Excel w firmie – podstawy arkusza kalkulacyjnego - 25 godzin

Zakres tematyczny

1. Wprowadzenie do pracy w arkuszach kalkulacyjnych ‐ uzupełnienie wiadomości
- Zapoznanie z oknem programu i podstawowymi pojęciami związanymi z pracą w arkuszach kalkulacyjnych
- Korzystanie z różnych widoków
- Praca ze skoroszytami
- Podstawowe operacje na arkuszach
- Podstawy wprowadzania i edycji danych
- Kopiowanie i przenoszenie danych w ramach arkusza, pomiędzy arkuszami oraz pomiędzy skoroszytami
- Wypełnianie danych seriami
- Korzystanie z poleceń Znajdź i Zamień
2. Podstawy obliczeń i kalkulacji
- Tworzenie prostych formuł z wykorzystaniem operatorów arytmetycznych
- Kopiowanie formuł
- Odwołanie względne i bezwzględne w formułach
- Stosowanie podstawowych funkcji: SUMA, ŚREDNIA, MAKSIMUM, MINIMUM, ILE.LICZB. Wykorzystanie polecenia Autosumowanie
- Wykorzystanie funkcji warunkowych JEŻELI, LICZ.JEŻELI
- Zastosowanie przykładowych funkcji statystycznych i matematycznych
- Zastosowanie funkcji WYSZUKAJ.PIONOWO
- Praca z datami, godzinami i tekstem
- Formuły z odwołaniami do wielu arkuszy
- Śledzenie zależności w formułach
3. Formatowanie komórek
- Stosowanie różnych formatów zapisu danych w komórkach
- Podstawowe formatowanie wylądu komórek
- Kopiowanie formatów komórek
- Blokowanie wierszy i kolumn
- Stosowanie podstawowego formatowania warunkowego
4. Bazy danych w arkuszu kalkulacyjnym
- Sortowanie danych
- Filtrowanie proste
- Filtrowanie złożone
5. Wykresy
- Wstawianie podstawowych typów wykresów
- Zmiana typu wykresu oraz modyfikowanie jego wyglądu
- Wstawianie tytułów, etykiet, legendy
6. Drukowanie
- Przygotowanie obszaru wydruku
- Uzupełnianie nagłówka i stopki
- Drukowanie
7. Praca grupowa
- Współdzielenie skoroszytów z innymi użytkownikami
- Komentowanie w komórkach
- Śledzenie zmian, akceptowanie i odrzucanie zmian
- Pobieranie danych z sieci

Tworzenie prezentacji PowerPoint - 30 godz.

PowerPoint jest aplikacją komputerową cieszącą się największym uznaniem u nauczycieli,osób które prowadzą szkolenia oraz tych, którzy chcą w profejsonalny, graficzny sposób prezentować swoje wyniki. Szkolenie kierowane jest do osób, które rozpoczynają pracę z prezentacjami PowerPoint lub mają małe doświdczenie. Tu można się nauczyć jak szybko i profesjonalnie stworzyć prezentację korzystając z gotowych szablonowych projektów lub tworzyć własne projekty. W takiej prezentacji będą mogły się znaleźć m.in. obiekty graficzne, wykresy, dźwięki i filmy oraz nawigacja za pomocą przycisków.

Program szkolenia przygotowyje i nieco wykracza poza wymagania na egzaminie ECDL z modułu Grafika menedżerska i prezentacyjna.

Bazy danych Ms Access – podstawy - 30 godz.

Microsoft Access jest prawdziwie zaawansowanym i profesjonalnym programem baz danych dostępnym również dla niedoświadczonych użytkowników. Jest systemem zarządzającym, za pomocą którego można tworzyć i administrować bazy danych.

Szkolenie rozpoczyna się od podstaw teorii tworzenia baz danych, następnie wprowadza do zasad tworzenia tabel danych i relacji pomiędzy nimi, tworzenia i modyfikacji formularzy, kwerend i raportów. Zakres szkolenia pozwala na opanowanie wiedzy i pomyślne zdanie egzaminu ECDL – Bazy danych.

Tworzenie publikacji w programie Ms Publisher - 25 godz.

MS Publisher to program do przygotowywania publikacji drukowanych i elektronicznych. Wyjątkowe możliwości programu powiązane są z niezwykłą łatwością obsługi. Szkolenie prezentuje możliwości tworzenia profesjonalnych publikacji drukowanych i elektronicznych, a nawet stron internetowych.

Na szkoleniu zapoznasz się m.in. z tworzeniem:

 •  gazetek
 •  ulotek
 •  wizytówek
 •  broszur i biuletynów
 •  papeterii
 •  plakatów i transparentów
 •  dyplomów
 •  kart okolicznościowych

Podstawy grafiki komputerowej – Corel Draw i Corel Photopaint

Szkoleni pokazuje możliwości najpopularniejszego programu do grafiki wektorowej – Corel. W trakcie szkolenia dowiesz się nie tylko jak szybko sprawnie i profesjonalnie przygotować plik do druku lub internetu . Korzystając z tego wszechstronnego pakietu, będziesz mógł realizować wszelkie projekty, poczynając od logo po materiały marketingowe oraz przyciągające wzrok elementy stron internetowych.

 

 

Dane teleadresowe

Sokołowska 37
08-110 Siedlce

sekretariat czynny
pn-pt 8:00 - 16:00
so-nd 7:30 - 13:30

w czasie trwania nauczania zdalnego sekretariat w weekendy jest nieczynny kontakt tel. 515 297 899


biuro@twp.siedlce.pl


tel.: 25 644 76 90
fax: 25 644 04 94
kom. 515 297 899

rodo

Partnerzy

swpw plock basic logoeseco-logo

 


Copyright © 2014. All Rights Reserved.