WSP Korczak

W ramach współpracy z Wyższa Szkoła Pedagogiczna im. J. Korczaka w Warszawie  zapraszamy do skorzystania z szerokiej oferty kursów i szkoleń. Zapraszamy osoby indywidulanie jak również placówki edukacyjne. Wykwalikowani wykładowcy, dogodne terminy, niskie opłaty.

Lista kursów:

 1. Dziecko wykorzystywane seksualne - prowadzenie rozmowy diagnostycznej, pomoc psychologiczna
 2. Depresja dzieci i młodzieży
 3. Trening umiejętności społecznych (TUS)
 4. Komunikacja - porozumienie się bez przemocy
 5. Autokreacja - czyli budowanie pożądanego wizerunku siebie w oczach innych
 6. Jak przeciwdziałać wypalaniu zawodowemu pracowników? Diagnoza i coaching rozwojowy
 7. Skuteczny model komunikacji CSR
 8. Lider i menedżer w XXI wieku
 9. Negocjacje: jak się do nich przygotować, wyjść zadowolonym ze spotkania?
 10. Zarządzanie czasem
 11. Ja – Ty – My – warsztat o relacjach ze sobą i innymi ludźmi
 12. Szkolenie w zakresie specjalizacji II stopnia w zawodzie pracownik socjalny w ramach specjalności: praca socjalna z osobami z zaburzeniami psychicznymi i ich rodzinami
 13. Szkolenie w zakresie specjalizacji II stopnia w zawodzie pracownik socjalny w ramach specjalności: praca socjalna z osobami starszymi
 14. Szkolenie I stopnia specjalizacji w zawodzie pracownik socjalny
 15. Szkolenie specjalizacyjne z zakresu organizacji pomocy społecznej
 16. Nowe procedury interwencji kryzysowej w rodzinie. Interdyscyplinarne grupy robocze.
 17. Szkoła XXI wieku – lekcje interaktywne
 18. Kurs instruktora gimnastyki korekcyjnej
 19. Kodowanie w edukacji wczesnoszkolnej
 20. Organizacja kształcenia uczniów ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi
 21. Pozytywna dyscyplina
 22. Konstruowanie indywidualnych programów terapeutycznych
 23. Doradztwo zawodowe dla nauczycieli – przygotowanie zajęć w praktyce
 24. Szkolenie dla superwizorów pracy socjalnej
 25. Praca z uczniem autystycznym i z zespołem Aspergera w klasie szkolnej
 26. Socjoterapia młodzieży zagrożonej niedostosowaniem społecznym
 27. Socjoterapia w grupie dorosłych
 28. Współpraca z rodzicami trudnymi
 29. Terapia ręki I i II stopnia
 30. Kurs na kierownika wypoczynku dzieci i młodzieży
 31. Kurs na wychowawcę wypoczynku dzieci i młodzieży
 32. Edukator przez humor
 33. Metoda dobrego startu
 34. TOWER OF POWER – LIDER I ZESPÓŁ W DZIAŁANIU
 35. Uwalnianie potencjału pracowniczego metodami coachingowymi
 36. Autyzm a zaburzenia integracji sensorycznej 

Zakres materiału, ilość godzin, ceny  i więcej informacji znajdą Państwo tutaj : http://uczelniakorczaka.pl/ckp/szkolenia-i-kursy/

 

Formularz zgłoszeniowy

 

 

 

Dane teleadresowe

Sokołowska 37
08-110 Siedlce

sekretariat czynny
pn-pt 8:00 - 16:00
so-nd 7:30 - 13:30

w czasie trwania nauczania zdalnego sekretariat w weekendy jest nieczynny kontakt tel. 515 297 899


biuro@twp.siedlce.pl


tel.: 25 644 76 90
fax: 25 644 04 94
kom. 515 297 899

rodo

Partnerzy

swpw plock basic logoeseco-logo

 


Copyright © 2014. All Rights Reserved.