Rekrutacja 2023/2024

W ofercie edukacyjnej Szkoły Wyższej im. Pawła Włodkowica w Płocku oprócz studiów I i II stopnia znaczące miejsce zajmują studia podyplomowe, które z założenia wpisują się w ideę kształcenia przez całe życie (lifelong learning).

Studia podyplomowe są formą kształcenia przeznaczoną dla osób posiadających wyższe wykształcenie magisterskie, licencjackie lub inżynierskie. Stwarzają możliwość nabycia, pogłębienia i aktualizacji kompetencji do skutecznej realizacji wybranych celów zawodowych. Zapewniają udział w zróżnicowanych formach zajęć dydaktycznych, takich jak wykłady, ćwiczenia, zajęcia warsztatowe i laboratoryjne.

W programach wszystkich zakresów studiów podyplomowych zostały uwzględnione zarówno potrzeby współczesnego rynku pracy, jak i oczekiwania studentów. Dzięki zindywidualizowanemu procesowi nauczania Szkoła Wyższa im. Pawła Włodkowica w Płocku zapewnia każdemu słuchaczowi możliwość kształcenia w wybranym zakresie studiów podyplomowych poprzez dobranie odpowiednich i kompleksowych rozwiązań dydaktycznych.

Po ukończeniu studiów podyplomowych słuchacze otrzymują świadectwa zgodne z rozporządzeniem Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego z dnia 10 lutego 2017 r. (Dz. U. 2017, poz. 279).

Proces rekrutacji:

Do postępowania rekrutacyjnego na Studia Podyplomowe dopuszcza się  kandydatów, którzy:

1) dokonają rejestracji na: https://rekrutacja.wlodkowic.pl/Default.aspx

2) dostarcza do sekretariatu TWP:

a) wydrukowaną i podpisaną ankietę po ukończonej rejestracji online (ankietę można wydrukować w TWP)

b) kserokopię dyplomu ukończenia studiów wyższych

Całkowity koszt studiów wynosi
 • Czesne za studia podyplomowe wynosi 3.000 PLN

  Dla osób spełniających poniższe warunki czesne wynosi:
  * dla absolwentów studiów I i II stopnia SWPW całkowity koszt wynosi 2.800 PLN
  (nie dotyczy zakresów: Wychowanie fizyczne, Gimnastyka korekcyjna, Taniec i rytmika, Logopedia)

  * dla absolwentów studiów podyplomowych SWPW całkowity koszt wynosi 2.600 PLN
  (nie dotyczy zakresów: Wychowanie fizyczne, Gimnastyka korekcyjna, Taniec i rytmika, Logopedia)

 • Czesne za studia podyplomowe w zakresie Logopedia wynosi 4.900 PLN
  * dla absolwentów studiów podyplomowych SWPW całkowity koszt studiów w zakresie logopedia wynosi 4300 zł

Opłaty mogą być wnoszone w 4 ratach

 

Terminy płatności czesnego dla słuchaczy dwusemestralnych studiów podyplomowych:

 •  I rata do dnia 30.10.2023 r.
 •  II rata do dnia 30.12.2023 r.
 •  III rata do dnia 28.02.2024 r.
 •  IV rata do dnia 30.04.2024 r.

Terminy płatności czesnego dla słuchaczy trzysemestralnych studiów podyplomowych:

 •  I rata do dnia 30.10.2023 r.
 •  II rata do dnia 30.01.2024 r.
 •  III rata do dnia 30.05.2024 r.
 •  IV rata do dnia 30.10.2024 r.

Terminy płatności czesnego dla słuchaczy w zakresie Logopedia:

 •  I rata do dnia 30.10.2023 r.
 • II rata do dnia 30.05.2024 r.
 • III rata do dnia 30.10.2024 r.
 • IV rata do dnia 30.05.2025 r.
Wpłat można dokonać:
 •  na subkonto studenta studiów podyplomowych (wirtualny dziekanat),
 •  na ogólne konto uczelni dostępne na stronie http://www.wlodkowic.pl

 

W ramach studiów podyplomowych oferujemy Państwu bezpłatne kursy:
 •  Biblioterapia
 •  Drama
 •  Język migowy - poziom podstawowy
 •  Profilaktyka uzależnień
 •  Pierwsza pomoc
 •  Kierownik wycieczek szkolnych
 •  Przeciwdziałania zrachowaniom agresywnym w aspekcie psychospołecznym i prawnym

Zaświadczenia z kursów wydawane są na podstawie § 18 ust. 2 Rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej z dnia 18 sierpnia 2017 r. w sprawie kształcenia ustawicznego w formach pozaszkolnych (Dz. U. poz. 1632).

 

Informacje i zapisy:

Towarzystwo Wiedzy Powszechnej OR w Siedlcach
ul. Sokołowska 37
08-110 Siedlce,
Tel. 25 644 76 90
sekretariat czynny od 8:00 - 16:00

Dane teleadresowe

Sokołowska 37
08-110 Siedlce

sekretariat czynny
pn-pt 8:00 - 16:00
so-nd 7:30 - 13:30

w czasie trwania nauczania zdalnego sekretariat w weekendy jest nieczynny kontakt tel. 515 297 899


biuro@twp.siedlce.pl


tel.: 25 644 76 90
fax: 25 644 04 94
kom. 515 297 899

rodo

Partnerzy

swpw plock basic logoeseco-logo

 


Copyright © 2014. All Rights Reserved.