Rekrutacja

W Uczelni prowadzone są studia podyplomowe. Przeznaczone są one dla absolwentów uczelni wyższych, posiadających dyplom licencjata, inżyniera lub magistra. Zajęcia odbywają się trybem zaocznym w formie dwudniowych zjazdów (najczęściej piątek – sobota).

Po ukończeniu Studiów Podyplomowych słuchacze otrzymują świadectwa zgodne z rozporządzeniem Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego z dnia 19 grudnia 2008 roku (Dz. U. nr 11, poz. 61 z 2009 r.)

Szkoła Wyższa im. Pawła Włodkowica w Płocku prowadzi studia podyplomowe z różnego zakresu, wychodząc naprzeciw aktualnym potrzebom osób chcących podjąć tego rodzaju studia. Zapraszamy do zapoznania się z naszą ofertą.

Studia podyplomowe organizowane są w ramach Instytutu Kształcenia Podyplomowego.

 
Wymagane dokumenty

Do postępowania rekrutacyjnego na Studia Podyplomowe dopuszcza się  kandydatów, którzy złożą następujące dokumenty:

a) Formularz podania  <<pobierz>>
b) kserokopia dyplomu ukończenia studiów wyższych
c) oraz dokonają rejestracji na: http://rekrutacja.wlodkowic.pl

 
Całkowity koszt studiów wynosi 2 500 zł. Opłaty wnoszone są w 4 ratach (po 625 zł). 
BRAK OPŁATY REKRUTACYJNEJ. Każdy kolejny kierunek 1900 zł.
WPŁATY Z TYTUŁU CZESNEGO PROSIMY DOKONYWAĆ na numer rachunku:

Szkoła Wyższa im. Pawła Włodkowica w Płocku, Płock, Al. Kilińskiego 12
WBK S.A. O/Płock 78 1090 1333 0000 0000 3300 9288

 

Informacje i zapisy:

Towarzystwo Wiedzy Powszechnej OR w Siedlcach
ul. Sokołowska 37
08-110 Siedlce,
Tel. 25 644 76 90
sekretariat czynny od 8:00 - 16:00

Ważne informacje

Dane teleadresowe

Sokołowska 37
08-110 Siedlce

sekretariat czynny
pn-pt 8:00 - 16:00
so-nd 7:30 - 13:30


biuro@twp.siedlce.pl


tel.: 25 644 76 90
fax: 25 644 04 94
kom. 515 297 899

rodo

Partnerzy

swpw plock basic logoeseco-logo

 


Copyright © 2014. All Rights Reserved.